Odprtje festivalske info točke - foto Kaja Hršak

Fotografije: Kaja Hršak in Tea Derguti

Photos by Kaja Hršak and Tea Derguti

Povezava do opisa dogodka / Link to event description
6 Marec 2013
Galerija: Odprtje festivalske infotočke in razstave / Festival info point and exhibition opening @ Mizzart