Samo JA pomeni JA – za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva in branje zgodb #jaztudi

 

Torek, 9.3., ob 18:00

Prek spleta

Pogovor in branje zgodb

Slovenski jezik

Vstop prost – Priporočen prostovoljni prispevek

 

 

Samo JA pomeni JA – za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva in branje zgodb #jaztudi

Inštitut 8. marec v svojem delovanju proučuje različne oblike družbene podrejenosti, pri čemer trenutno družbeno stanje proučuje predvsem skozi vstop v polje delovanja neokonservativnih družbenih gibanj in praks, ki jih ta uporabljajo. Teoretski polji, iz katerih pri tem izhaja, sta predvsem kritika politične ekonomije in feministična teorija. Inštitut se neokonservativizmu zato zoperstavlja tako prek raziskave konkretnih akterjev, tj. civilnodružbenih gibanj in političnih strank, kot tudi prek organiziranja konkretnih akcij, katerih cilj je dvojen: zaustavitev neokonservativne kontrarevolucije in vzpostavitev prostora in pogojev za nove emancipatorne prakse (vir facebook).

V Sloveniji tako stroka kot širša javnost opozarjata na problem definicije kaznivega dejanja posilstva, ki v našem kazenskem zakoniku po mnenju mnogih ni ustrezno urejena. Tako menimo tudi me_i in predstavnice_i Inštituta 8. marec. V sredo, 17. februarja, je začel teči 60-dnevni rok za zbiranje 5.000 overjenih podpisov, ki jih Inštitut 8. marec potrebuje za vložitev pripravljenega predloga zakona.. Predlagajo spremembo zakonskega člena glede kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja, ki trenutno temeljita na modelu prisile, pri katerem pravno gledano ne gre za posilstvo, v kolikor storilec ne uporabi sile.

Na dogodku bomo s člani_cami Inštituta 8. marec govorile_i, zakaj se jim zdijo zakonske spremembe potrebne, kakšna je bila pot do vložitve predloga zakona in na kakšen način jih lahko podpremo. Dogodek si bo mogoče ogledati prek socialnih kanalov Rdečih zor.

 

*******************************

Koprodukcija/soorganizacija: Inštitut 8. Marec

*******************************

Dogodek na Facebooku

*******************************

Dogodek si bo mogoče ogledati prek socialnih kanalov Rdečih zor.

 
9. MAREC
18:00
Samo JA pomeni JA – za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva in branje zgodb #jaztudi