4. vseslovenska ljudska vstaja - foto Rebeka Bernetič


Fotografije: Rebeka Bernetič

Photos by Rebeka Bernetič

Povezava do opisa dogodka / Link to event description
9 th of March 2013
Gallery: Četrta vseslovenska ljudska vstaja / 4th all-Slovene people’s uprising