Nataša Skušek - foto Tea Derguti


Fotografije: Tea Derguti

Photos by Tea Derguti

Povezava do opisa dogodka / Link to event description
7 th of March 2013
Gallery: Videoinstalacija Pravi moški in pogovor z umetnico Natašo Skušek (SLO) / Videoinstallation A Real Man (Pravi moški) and artist talk with Nataša Skušek (SLO) @ SCCA-Ljubljana