Fotografije: Nada Žgank

Photos by Nada Žgank

Povezava do opisa dogodka / Link to event description
5 th of March 2021
Gallery: Skupinska razstava “To jest wojna//To je vojna – izbor protestniških plakatov z vsepoljske ženske stavke”
For other images click here