Fotografije: Saša Nemec, Ana Grobler

Photos by Saša Nemec, Ana Grobler

Povezava do opisa dogodka / Link to event description
9 th of March 2021
Gallery: Samo JA pomeni JA – za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva in branje zgodb #jaztudi
For other images click here