Revoltaža - foto Sunčan Stone


Fotografije: Rebeka Bernetič in Sunčan Stone

Photos by Rebeka Bernetič & Sunčan Stone

Povezava do opisa dogodka / Link to event description
8 Marec 2013
Galerija: DJ in VJ program Revoltaža Zadruge Female’s’Cream (SLO) / DJ and VJ programme Revoltaža Female’s’Cream (SLO) @ Menza pri koritu