Fotografije: Lea Topolovec

Photos: Lea Topolovec

Povezava do opisa dogodka / Link to event description
6 Marec 2024
Galerija: Utopična okrogla miza: zgradimo varnejše kulturne prostore / Utopian round table: Let’s Build Safer Cultural Spaces
Za ostale slike klikni tu