Utopična okrogla miza: zgradimo varnejše kulturne prostore

 

Sreda, 6. 3. 2024, ob 18.00

Projektna soba SCCA, Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana

Okrogla miza in pogovor

V slovenskem jeziku

Vstop prost, zbirali se bodo prostovoljni prispevki

 

Kaj so vzroki za razširjeno pojavnost in reprodukcijo nasilja na podlagi spola znotraj kulturno-umetniških prostorov in skupnosti?
Kot je dejala Carolin Emcke v delu Ja pomeni ja in…(2022) “Namesto, da bi zatrli dejanje, zatremo govorjenje o njem. Tako je tabuizirano ne dejanje, ampak govorjenje o dejanju.“ Na okrogli mizi bomo zato odpirale vprašanja (ne)ukrepanja, molka in iskale možnosti, da ta način delovanja pretrgamo. Iskale bomo načine ustvarjanja kulturnega in nočnega življenja, ki je za vse nas vključujoč, varnejši in bolj prijeten. Skupaj (z vami) bomo mapirale glavne ali ponavljajoče se probleme nasilja na podlagi spola v naši lokalni glasbeni, vizualni, teatrski in drugi kulturno-umetniški sceni, ter iskale konkretne mehanizme, ki bi zagotovili, da povzročitelji prevzemajo odgovornost za odnos do sočloveka. Govorile bomo o različnih možnostih ukrepanja in nudenja podpore osebam, ki to doživijo in osebam, ki take primere rešujejo.
Predvsem pa si bomo poskušale zamisliti, s prespraševanjem že obstoječih (dobrih in slabih) praks, kakšni bi izgledali utopični kulturni prostori ter si odgovoriti na vprašanje kako do njih priti, kako jih zgraditi.
Moderira: Lenča Ambrožič

𝐌𝐚𝐣𝐚 𝐏𝐚𝐡𝐨𝐫, glasbenica, DJ-ka, tonski tehnik in trenutna programska vodja kluba Monokel. Dela aktivno na nočnih in večernih dogodkih 20 let kot umetnica in 10 let v organizaciji dogodkov. Sodeluje redno z različnimi kolektivi iz Slovenije, Italije in bivše Jugoslavije.

𝐔𝐥𝐚 𝐊𝐫𝐚𝐧𝐣𝐜 𝐊𝐮𝐬̌𝐥𝐚𝐧 zaključuje magistrski študij na Filozofski fakulteti, pri čemer se v zaključnem delu ukvarja s toleranco in normalizacijo različnih oblik spolnega nadlegovanja in nasilja na podlagi spola. Od leta 2022 je soustanoviteljica in aktivna članica kolektiva Rejv Utopija, ki deluje na področju zmanjševanja spolnega nasilja v nočnem življenju, v sklopu katerih izvaja različne dejavnosti (delo na terenu, izobraževalne delavnice, okrogle mize in pogovori). Udejstvuje se tudi na področju medijev, glasbe in kulture, predvsem skozi delo na Radiu Študent. Od leta 2023 tudi soorganizira festival Tresk.
𝐋𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐫𝐢𝐳̌𝐚𝐣 je članica kvir-feminističnega kolektiva Ustanova in so-ustanoviteljica skupine Rejv utopija, ki je leta 2022 začela s terenskimi akcijami in ozaveščanjem o nasilju na podlagi spola v nočnem življenju, na to temo piše tudi magistrsko nalogo iz kulturne antropologije. Izvaja delavnice ter participatorne lutkovne igre za preprečevanje medvrstniškega nasilja in delavnice za aktiviranje nenasilnih moškosti.

 

Info

Organizacija: 25. Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore

Koprodukcija/soorganizacija: Rejv Utopija, SCCA-Ljubljana

Grafična podoba festivala: Ariane Podlesny

Foto: Neža Bukovec

Kontakti za medije: Saša Nemec, rdece.zore@gmail.com, rejvutopija@gmail.com

Sofinanciranje: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo

 


Povezava do Facebook dogodka


Donacije


 
6. MAREC
18:00
Utopična okrogla miza: zgradimo varnejše kulturne prostore