Mlade zore za solidarnost in enakopravnost

Sovražnost do mladih, ki so na robu družbe (migrantk_ov, LGBTIQ+, oseb z učnimi težavami, različnimi zmožnostmi, s težavami v duševnem zdravju, žensk in vseh, ki izgledajo drugače od večine), je vedno bolj opazna in zaskrbljujoča. V medijih in na spletu opažamo porast sovražnega govora, mladi z manj priložnostmi pa so tudi vedno pogosteje tudi tarče fizičnega nasilja. S projektom si želimo poudariti pomen solidarnosti v družbi, tako med mladimi kot tudi medgeneracijsko. Udeleženke_ci projekta opažajo vedno večje nerazumevanje do svoje generacije s strani starejših, zlasti tistih, ki so na poziciji moči. Zavzemajo se za načela enakopravnosti in solidarnosti. 

 

Nasloviti želijo: 

  • neenakost med spoli
  • drugačen pogled na vprašanja enakopravnosti in pravičnosti 
  • borbo za pravice zapostavljenih družbenih skupin 
  • enakovredno vključevanje mladih z manj priložnostmi
  • poslušanje različnih stališč in enakovreden dialog
  • kreativno izražanje in kritično umetnost
  • skrb za okolje in sistemsko razumevanje vprašanj okolja
  • prepletanje vprašanj neenakosti in okoljske pravičnosti 

 

Z uporabo metod neformalnega učenja in mladinskega dialoga bodo pobudnice_ki zbrale_i poglede, skrbi in pobude mladih in jih predale_i odločevalkam_cem ter z njimi vzpostavile_i dialog.

 

Vprašalnik

Kolektiv Mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore je pripravil vprašalnik s katerim želimo med mladimi preveriti kakšne izkušnje imajo z neenakostjo. Opažamo namreč, da opozarjanje na vprašanja neenakosti dosegajo le omejen krog oseb in, da naši glasovi ne pridejo do odločevalk_cev, ali pa jih te_i prehitro zavrnejo kot obrobne in nerelevantne. Z vprašalnikom želimo nabrati poglede in izkušnje in jih osvetliti.

 

Vabljene_i k reševanju vprašalnika!

 

Projekt Mlade zore za solidarnost in enakopravnost in enakopravnost sofinancira Evropska unija, program ERASMUS+.
6. SEPTEMBER
0:00
Mlade zore za solidarnost in enakopravnost