Pogovor s predstavitvijo publikacije: Sestrstvo* brez meja: Lezbični in kvirovski aktivizem v pojugoslovanskem prostoru

Pogovor s predstavitvijo publikacije

Afkors, Avtonomna tovarna Rog, 7. marec 2019 ob 18h (3. nadstropje, glavna stavba)

V zadnjih letih so v mednarodnem akademskem prostoru izšle publikacije, v katerih je skupina avtoric_jev popisala nekaj kompleksnih izkušenj lezbičnega in kvirovskega aktivizma v pojugoslovanskem prostoru.

Po prvi predstavitvi na festivalu Befem v Beogradu v decebru 2018, bodo tako urednik in dve avtorici tako predstavile_i zadnjo knjigo z naslovom Sestrstvo in enotnost: lezbični aktivizem v pojugoslovanskem prostoru.

Ta knjiga poskuša umestiti festival Rdeče zore v kontekst lokalnega in mednarodnega lezbičnega ter kvirovskega feminističnega aktivizma, obenem pa naslovi še nekatere druge avtonomne feministične lezbične in kvirovske inciative, kot je bila feministično-lezbična skupina Kasandra, in še delujoče Lezbično-feminističnouniverzo ter Anarhistično-kvirovsko-feministični prostor v Rogu.

V predstavitvi in pogovoru nas bo zanimalo, kakšna so presečišča med izkušnjami lezbičnega in kvirovskega aktivizma v pojugoslovanskem prostoru, kako graditi sestrstvo* preko meja, kako zagotoviti kontinuiteto (če le-ta sploh obstaja), katera so morebitna presečišča med akademskim publiciranjem in prakso samoorganiziranih gibanj ter kako so/ustvarjati regionalne kvirovsko-feministične arhive spomina.

Sodelovale_i bodo Maja Pan, Bojan Bilić in Teja Oblak.

Maja Pan je feministična filozofinja in neformalna edukatorka. V regijskem in transnacionalnem aktivizmu deluje od leta 1997.

Bojan Bilić je sociolog in podoktorski raziskovalec na Inštitutu za družbene vede Univerze v Lizboni.

Teja Oblak sodeluje v kolektivu Lezbično-feministične univerze v Ljubljani in pri feministični radijski oddaji Sektor Ž na Radiu Študent.

Pogovor in predstavitev bosta potekala v slovenščini in angleščini. Dogodek soorganizirajo Feministični in kvirovski festival Rdeče zore, Lezbično-feministična univerza in Afkors iz Avtonomne tovarne Rog.
7. MAREC
18:00
Pogovor s predstavitvijo publikacije: Sestrstvo* brez meja: Lezbični in kvirovski aktivizem v pojugoslovanskem prostoru