Predavanji: Nina Perger (SLO) ‘Seksizem v visokošolskem prostoru’ in Klara Otorepec (SLO) ‘Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks’

Nina Perger ‘Seksizem v visokošolskem prostoru’

Prispevek obravnava seksizem v visokošolskem prostoru s fokusom na konceptualizacijah seksizma s strani oseb, zaposlenih na pedagoških in strokovnih delovnih mestih na fakulteti Univerze v Ljubljani. Visokošolski prostor se v prispevku obravnava kot spolno zaznamovana in spol zaznamujoča institucija z androcentričnim spolnim režimom, ki se reproducira tako na ravni formalnih hierarhij, kjer odločevalska mesta v večji meri zasedajo osebe, družbeno prepoznane kot moški, kot tudi na ravni neformalnih razmerij moči, zaznamovanih z moško dominacijo. Na podlagi empiričnega dela se z raziskovalnim instrumentom poglobljenih polstrukturiranih intervjujev obravnava individualne konceptualizacije seksizma v povezavi s percepcijo seksizma v izbranem visokošolskem prostoru in (ne)posrednimi izkušnjami s seksizmom v taistem prostoru ter načine odzivanj na doživet seksizem ob hkratni obravnavi izstopajočih načinov legitimizacije seksizma.

Nina Perger (1990) je leta 2014 diplomirala na Fakulteti za družbene vede (sociologija) in na Pedagoški fakulteti (socialna pedagogika), kjer je leta 2015 tudi zaključila drugostopenjski magistrski študij. Na teoretski ravni se ukvarja s queer teorijami in seksualnostjo ter s spoli in feminističnimi teorijami, hkrati pa vrsto let deluje kot feministična LGBT* aktivistka v nevladni sferi in sferi mladinskega dela. Trenutno deluje kot mlada raziskovalka na Fakulteti za družbene vede.

Klara Otorepec ‘Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks’

Predavanje temelji na istoimenskem diplomskem delu, katerega namen je bil raziskati različne dejavnike, ki sooblikujejo in tvorijo koncept feministične krivde. Slednja označuje občutek nelagodja, ki nastopi kot odziv na težave pri uveljavljanju feminističnih načel v vsakodnevnem življenju v odnosu do (ne)prakticiranja lepotnih praks oziroma kot razpetost med feministično ideologijo in patriarhalno družbeno ureditvijo. Predavanje se bo osredotočilo na vlogo, ki ga imajo (trenutne) dominantne feministične perspektive pri sooblikovanju tega občutenja – poleg ostalih dejavnikov, kot so pritisk k normativni ženskosti kot focaultovski disciplinirajoči projekt sodobne družbe, ženskost kot sestavni del konstrukcije posamezničinega sebstva, zvezanost te konstrukcije s potrošniškimi navadami v obdobju poznega kapitalizma in krivda kot temeljna oblika ženskega občutenja lastne pozicije in realnosti. Do kolikšne mere te perspektive onemogočajo kolektivno soočenje s problemom feministične krivde, ali ustvarjajo tudi lastne normativne zahteve o feministični estetiki in če jih, kaj je njihov učinek za posameznice, ki se prepoznavajo kot feministke? To so vprašanja, ki jih bo predavanje poskušalo nasloviti in obenem prepoznati ter raziskati, kako se feministične posameznice odzivajo na občutenje feministične krivde pri svojem vsakodnevnem delovanju ter kako je to lahko koristno tudi za nadaljnje razumevanje dane problematike.

Klara Otorepec (1989) je diplomirana socialna pedagoginja, novinarka in sovoditeljica feministične oddaje Sektor Ž na Radiu Študent ter sodelavka Inštituta za delavske študije, v prostem času pa tudi občasna pesnica in aktivistka. Na Pedagoški fakulteti je l. 2015 diplomirala iz teme »Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks«, za katero je prejela tudi fakultetno Prešernovo nagrado.

V slovenskem jeziku.

 

Vstop prost.

 

Soorganizacija: Klub Gromka

Zemljevid AKC Metelkova mesto
6. MAREC
17:00
Klub Gromka, AKC Metelkova mesto
Predavanji: Nina Perger (SLO) ‘Seksizem v visokošolskem prostoru’ in Klara Otorepec (SLO) ‘Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks’