Simone de Beauvoir

OB PONATISU KNJIGE SIMONE DE BEAUVOIR “DRUGI SPOL” / ON THE OCCASION OF THE REISSUE OF “THE SECOND SEX”

Scroll down for English version.

Knjiga Drugi spol francoske filozofinje Simone de Beauvoir je izšla leta 1949. Petdeset let kasneje so pri založbi Delta izdali slovenski prevod (spremna beseda: Eva Bahovec, prev. Suzana Koncut). Danes jo ponovno izdajajo pri založbi Krtina. Ob tej priložnosti vas v okviru projekta Rdeča zora nad Mestom žensk  Francoski inštitut v Sloveniji, Oddelek za filozofijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in založba Krtina vabijo na dva dogodka:

Predavanje filozofinje Geneviève Fraisse (Francija) Ženske in filozofija

V četrtek, 24. oktobra 2013, ob 12. uri
v predavalnici 433 v 4. nadstropju Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, Ljubljana

in****

Okrogla miza
Feminizem danes v luči dediščine Simone de Beauvoir

z Geneviève Fraisse in  Tanjo Lesničar-Pučko, moderira Suzana Koncut. V prisotnosti Eve Bahovec in Borisa A. Novaka.

V četrtek, 24. oktobra ob 18. uri na Francoskem inštitutu v Sloveniji, Breg 12, Ljubljana

Pogovor bo potekal v francoskem jeziku, na voljo bo simultani prevod v slovenski jezik.

***

Geneviève Fraisse je filozofinja, zgodovinarka feminizma, avtorica knjige Le Privilège Simone de Beauvoir (Actes Sud, 2008).

Eva Bahovec je filozofinja, urednica prve slovenske izdaje knjige Drugi spol

Tanja Lesničar Pučko je novinarka (Dnevnik)

Boris A. Novak je profesor primerjalne književnosti in literarne teorije (Filozofska fakulteta)

Suzana Koncut je prevajalka.

S podporo: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo. Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

*************************************************************

The Second sex by French philosopher Simone de Beauvoir was first published in 1949. Fifty years later, the Slovene version of the book was published by Delta (foreword by Eva Bahovec, translation by Suzana Koncut). The book has just been reissued by the publisher Krtina. On this occasion, as part of the Red Dawn Above City of Women project, the French Institute of Slovenia, the Department of Philosophy at the Faculty of Arts (University of Ljubljana) and Krtina invite you to the following events:

Lecture by Geneviève Fraisse (France)
Women and Philosophy

Thursday, 24th October at 12.00
Room 433, 4th  floor, Faculty of Arts (Filozofska fakulteta), University of Ljubljana, Aškerčeva 2, Ljubljana

and

Roundtable discussion
Feminism Today in the Light of Simone De Beauvoir’s
Heritage

with Geneviève Fraisse and  Tanja Lesničar Pučko, moderation by Suzana Koncut. With the presence of Eva Bahovec and Boris A. Novak.

Thursday 24th October at  6 p.m at The French Institute of Slovenia, Breg 12, Ljubljana

The discussion will be held in French language. There will also be a simultaneous translation to Slovene language available.

*

Geneviève Fraisse, philosopher, historian of feminism, author of the book “Le Privilège de Simone de Beauvoir” (Actes Sud, 2008)

Eva Bahovec, philosopher, editor of the first Slovene version of The Second Sex by Simone de Beauvoir

Tanja Lesničar-Pučko, journalist (Dnevnik)

Boris A. Novak, professor of comparative literature and literary theory (Faculty of Arts)

Suzana Koncut, translator

Supported by: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. This project has been founded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

24. OKTOBER
12:00
OB PONATISU KNJIGE SIMONE DE BEAUVOIR “DRUGI SPOL” / ON THE OCCASION OF THE REISSUE OF “THE SECOND SEX”
Za ostale slike klikni tu