nazaj

Bojana Rudovič Žvanut in Maja Smrekar: hipnagogija 01

Odprtje fotografske projekcije: Bojana Rudovič Žvanut (SLO) in Maja Smrekar (SLO): hipnagogija 01

Odprtje fotografske projekcije

Bojana Rudovič Žvanut (SLO) in Maja Smrekar (SLO): hipnagogija 01

hipnagogija 01 je fotografski dokument identitetnih premen ustvarjalk in nadgradnja prve hipnagogije (verzija 00), s katero je Maja Smrekar lani gostovala v novomeški galeriji Simulaker. Namenoma neopredeljen časovni in prostorski okvir na posnetkih ustvarja posebno vzdušje, ki ni samo mrtva točka začasne avtonomnosti, temveč v arhivu subjektivnega spomina igra vlogo aktivnega čustvenega nosilca. Ekspozicijo nostalgije po samoumevni varnosti umetnici dosežeta z zgodovinjenjem vsebin iz preteklost, podprtim z osebnimi rekviziti. S preoblikovanjem teh vsebin z zrelega gledišča, ki je shizofreno pomešano z otroškim, posežeta v reprezentativnost svojih identitet, ki se na ta način prelevijo v posthumani, razpršeni subjekt.

Avtorici sta se oprli na konceptualni aparat Merleau-Pontyja, v katerem je telo/jaz himenski, reverzibilen, obenem subjekt in objekt. S potapljanjem v analogno fotografsko ikonografijo, ki reprezentacije razpršene identitete zamrzne v času, komentirata različne intersubjektivne vpoglede v tehnološke (»naključne« in analogne) procese na eni strani, in materializirane alegorije čustvenega spomina na drugi. Nizanje tovrstnih podob tvori intimni imaginarij arhiviranja/zgodovinjenja razčustvovanosti in tehno kiča.

Na simbolni ravni se zajca že od nekdaj drži določena ambivalenca, in morda je prav to razlog za njegovo popularnost na področju najširše kulture in mitskega izročila: zajec je poosebljenje modrosti, a tudi neumnosti, ženskosti in androgenosti, bojazljivosti in poguma, seksualnosti in nedolžne čistosti. Zajec je ljubka in pohlevna žival, ki pa se v fantazmagoričnih vizijah kaj zlahka prelevi v srhljivo pošast iz cone somraka: opraviti imamo z bitjem, ki se zdi še kako primerno za intrigantno in dvoumno kraljestvo hipnagogije, ki po definiciji ne pomeni nič drugega kot stanje zavesti med budnostjo in spanjem. (Matjaž Brulc, Galerija Simulaker).

Bojana Rudovič Žvanut (SLO) je diplomirana kulturologinja, bolj znana kot burekologinja, in analogna navdušenka, ki plava v producentskih vodah.

Maja Smrekar (SLO) pri snovanju in izvedbi svojih intermedijskih projektov reartikulira rabe starih in novih tehnologij in na osnovi perceptivnih fenomenov posameznika in družbe interdisciplinarno izpostavlja sinergijo med polji znanosti, umetnosti in tehnologije. Na ta način želi prek različnih posegov v telo in identiteto (re)interpretirati pretekla in sodobna medijska okolja ter kritično opozarjati na morebitne podobe prihodnjih družbenih realnosti.

majasmrekar.org

Odprto: 8. marca do 24:00, od 9. do 10. marca med 20:00 in 24:00.
8. MAREC
21:00
Stolp pred Menzo pri koritu, Metelkova Mesto
Odprtje fotografske projekcije: Bojana Rudovič Žvanut (SLO) in Maja Smrekar (SLO): hipnagogija 01