nazaj

Predavanji: Asja Hrvatin in Jasna Podreka (obe SLO)

Vljudno vabljene_i na predavanji Asje Hrvatin in Jasne Podreka, v petek, 10. marca 2017, ob 18. uri, Socialni center Rog, Avtonomna Tovarna Rog.

***************************

Asja Hrvatin: Feminizmi margine: kritika oblasti skozi feministično perspektivo

Sestrska feministična kritika feminizma in poskus odgovora na vprašanje, ali je radikalna emancipacija izpod patriarhata možna brez kritike oblasti? Nekateri feminizmi na to odgovorijo, da lahko prevzamemo oblast in sistem subvertiramo od znotraj: Catharine MacKinnon zagovarja idejo feministične države, Betty Friedan pa večjo prisotnost žensk v vladajočih strukturah (kvote) brez poseganja v obstoječe kapitalistične odnose. Medtem ko so nekatere feministke z začetka 20. stoletja paktirale s poslanci v parlamentu in oportunistično odrekle črnskim ženskam pravico do statusa političnega subjekta, so druge sufražetke zažigale hiše in razbijale izložbe; Emma Goldman pa je svarila pred nekoristnostjo boja za volilno pravico, če ga ne spremlja boj proti ekonomskemu izkoriščanju žensk. Zgodovina feminizma je tako v resnici zgodovina feminizmov, je polje boja, ki ni izvzeto vplivom razmerij moči. S tem je tudi zgodovina feminizmov, ki v želji, da bi uresničili emancipatoren projekt, reproducirajo iste mehanizme, proti katerim naj bi se borili: esencializem (Subjekt Ženska), hierarhije (reproduciranje Drugosti), hegemonija (glasovi žensk med diskurzom in hrupom). Na predavanju bo premišljevala diskurzivne mehanizme, ki jih oblast uporablja za to, da feminizmu odvzame politično moč in ga obrne proti samemu sebi in, upam, nakazala razmislek v smer, kako lahko te mehanizme oslabimo.

Asja Hrvatin je diplomirana socialna delavka in sveža magistra študij spolov. Predvsem pa feministka, ki se najbolje počuti v avtonomnih prostorih.

 

Jasna Podreka: Femicid in njegova pojavnost

Predstavitev femicida se bo dotaknila same definicije pojma, njegove teoretske razlage in skušala pojasniti, zakaj se feministke borimo za uveljavitev tega pojma. Razlage pojma femicid so različne, v Evropi in slovenskem prostoru se redko uporablja, a je iz aktivističnega vidika pomembno, da se izraz uveljavi v širši javnosti. Na sami predstavitvi bodo izpostavljeni statistično najbolj pogosti vzroki za nasilne smrti žensk, od Latinske Amerike pa vse do Krškega. Zakaj femicid bo jasno tudi iz vzrokov smrti, ti tičijo povsem drugje kot vzroki za nasilne smrti moških.

Jasna Podreka je doktorica sociologije. Kot asistentka in raziskovalka je zaposlena na Filozofski fakulteti v Ljubljani, poleg tega pa kot zunanja sodelavka prostovoljno deluje tudi na društvu SOS telefon – za ženske in otroke žrtve nasilja. S temo nasilja nad ženskami in femicida se raziskovalno ukvarja že od od svoje diplome dalje, kar je sedaj skoraj 10 let. V diplomi je proučevala problematiko femicida, torej nasilne smrti žensk, ki je posledica spolno specifičnega nasilja. V doktorski nalogi pa je naredila raziskavo o intimnopartnerskih umorih žensk v Sloveniji. Sodelovala je tudi v nekaj mednarodnih projektih na temo nasilja nad ženskami in femicida. V bodoče pa želi raziskovanje usmeriti na proučevanje značilnosti nasilnih moških.

*************************************************************

Soorganizacija: Socialni center Rog, Avtonomna Tovarna Rog

Vstop prost.

Predavanje bo potekalo v slovenskem jeziku.
10. MAREC
18:00
Predavanji: Asja Hrvatin in Jasna Podreka (obe SLO)